Shteti

Shteti

Mbi çfarë mbështet demokracia në Zvicër, cilat gjuhë flasin njerëzit në Zvicër, si funksionon sistemi politik në Zvicër, çfarë kupton e drejta e lirisë së besimit dhe që kur është e sanksionuar në kushtetutën zvicerane barazia e burrit dhe e gruas - këto dhe shumë më tepër i mësoni në pyetjet dhe përgjigjet për temën “shteti”.