ፋይናንስ

Finanzen

ናይ ባንኪ ወይ ፖስታ መገልገሊ ቁጽሪ ንምርካብ፡ ዝኽፈሉ ክፍሊታት ከመይ ከምዝኽፈል፡ ብዝሒ ዘለዎ መጠን ገንዘብ ምዉጻእ ክምዝከኣል፡ ብዛዕባ ግብሪ ኣገባብራ ኣብ ሰዊዘርላንድ ከመይ ከምዝኾነ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ክፍሊኣቕርቦት ገዛ ይወከሱ፡፡