Banimi

Banimi

Si mund të gjeni ju një banesë të re, ku duhet të regjistroheni dhe çregjistroheni pas një shpërnguljeje, për çfarë ia vlen të lidhni një sigurim për përgjegjësinë ligjore ndaj palëve të treta dhe çfarë është e përcaktuar në një rregullore të shtëpisë - këto dhe shumë më tepër i mësoni ju në pyetjet dhe përgjigjet për temën “banimi”.