ኢንሹራንስ ወሊድ

ኢንሹራንስ ወሊድ

ኢንሹራንስ ወሊድ ማለት እንታይ ማት እዩ?

ስዊዘርላንድ ሰጡም ኢንሹራንስ ወሊድ ዘለዋ ዓዲ እያ። እዚ ማት ድሕሪ ወለድ ን 14 ሳምናት ስራሕተኛታት ዝኮና ኣደ ዓረፋቲ ይወሳዳ ከምኡውን ብማዕከላይ 80% ደመወዛን ይወሳዳ (ጥቅሚታት ወሊድ ተባሂሉ ይፋሊጥ)። ኣብ ስዊዘርላንድ እዚ ሳጡም ዓረፋቲ ወሊድ ዘቋርጸ ምክንያት የለን። ሓደ ሓደ መሳሪሒ ድሕሪ ወለድ ናይ ንእሽቶ ሰሙናት ክፈሊት በዓል ይህቡ።