ኢንሹራንስ ጥዕና ሓለዋ

ኢንሹራንስ ፋንድ ጥዕና ዝሸፋኖም እንታይ እዮም

ኢንሹራንስ ፋንድ ጥዕና ዝሸፋኖም እንታይ እዮም

ውሕስና ኢንሹራንስ ዘለዋ ስብ ኣስተዋጸኦ ክከፋል ኣለዋ - ኢንሹራንስ ፕሬመም ጥዕና - ኣብ ሕድ ሕድ ወርሒ ክከፋል ኣለዋ ምእንቲ ኢንሹራንስ ጥዕና ክሽፋን። ብርኺታት ፕሪመም ኣብ ሕድ ሕድ ዓመታት ክቅየር ይክእልዩ። ውሕስና ኢንሹራንስ ንዛለዋ ስብ ኢንሹራንስ ፋንድ ጥዕና ስለ ሓድሽ ፕሪሜም ጸሑፍ የቅርባሉ (ኣበይ ነጥቢ እቲ ኢንሹራንስ ፋንድ ጥዕና ከምዝምልክተ ኢንሹራንስ ፋንድ ጥዕና ከምዝምልተ ኢንሹራንስ ርክብ ከፋልጠም ኣለዋ) እቲ ሓድሽ ፕሪሜም ጥዕና ምክፋል እንትጅምሩ እቲ ኢንሹራንስ ፋንድ ጥዕና ኣቅራቢ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ካርድ ምስ ኢንሹራንስ ቁጸሪ ይልእከሎም። ልክዓ ኣብ ቤት መሸጠ መድሃኒት ከም ዶክተሮም ኣብ ሆስፒታል ከምዝርእይዋ።

 

ፕሬሜም ኢንሹራንስ ፋንድ ጥዕና ብመሰረት ዝነብሩሉ ቦታን ዓይነት ፋንደ ይፋለለዩ ኹሎም ኢንሹራንስ ፋንድ ጥዕና ብመሰረት ትሕቲ መሰረታዊ ኢንሹራንስ ተመሳሳሊ ጥቅሚታት እዮም ዝህቡ። ፕሪሜም ድማ ብመሰረት ዝመርጾዋ ዓይነት ኢንሹራንስ ይፋላለይ - እቲ ኢንሹራንስ ቅድሚ ዋጋ ምትሚኑ ምጅማሩ ዝከፋልዋ መጠን ይፋላለይ።

 

ዝደልይዋ ዓይነት ኢንሹራንስ ክመርጹ ይክእሎዮም። ዝተሓተ መጠን ፕሪሜም ክከፋሉ ይክእሉ። ንኣብነት ምናልባት ዝመርጸዋ ዓይነት ኢንሹራንስ ዝደልይዋ ዓይነት ዶክተር ዘይሓዘ ተኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ማለት ናይ ፋሉይ ጠቅላላ ምንቅስቃስ ኣቅራቢ ወይድማ HMO (ማዕካልጥዕና) ብቀዳምነት ይኪድ።

 

ንዝሓሽ ሓበሬታ ምስ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ፋንድ ይራካቡ። ምስ ዝተፈላለዩ ኢንሹራንስ ፋንድ ጥዕና እንትረኣኣይ እቲ ዝሓሸ እዩ።