ናይ ህጻናት ህጹጽ ኩነታት

ናይ ህጻናት ህጹጽ ኩነታት

ኣብ ህጹጽ ኩነታት ንዘለዉ ቆልዑት ዘገልግል ናጻ መስመር ተሌፎን

ኣብ Graubünden ካንቶን ሆስፒታል ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና ሕጻናት ኣብ ህጹጽ ኩነታት ንዝርከቡ ቆልዑት ዘገልግል ናጻ መስመር ተሌፎን ኣለዎ። ወለዲታት ብቑፅሪ 0900 25 66 11 ንሕቶ ሕክምና ፕሮፌሽናል በዓል ሞያ ምላሽ ይረክቡ።

 

እዚ ቴሌፎን ሆትላይን ኣብ መዐኣልቲ ን24 ሰዓታት ዝስርሕ እዩ።፡ ዝድወልዎ መስመር ሲኤችኤፍ 3.23/ደቂቃ (ካብ ጃንዋሪ 2019 ጀሚሩ) ንሕይወት ሓደገኛ ዝኮነ ሕጹጽ ቁጽሪ 144 ወይድ 112 ደውላ።