Jezik i integracija

Sprache und Integration

Kako možete da naučite lokalni jezik, koje ponude možete da pronađete u kantonalnom informacionom centru za integraciju, što se u pogledu integracije nudi u kantonu i šta je to Integracioni dogovor – odgovore na ova i ostala pitanja pronaći ćete u rubrici Jezik i integracija.