Bosanski/Hrvatski/Srpski

Odgovornost za sadržaj

Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden
Fachstelle Integration
Grabenstrasse 1
7001 Chur
www.integration.gr.ch

 

Fotografije

conTAKT-net.ch / Felix Abraham, Alephnull, Peter Atkins, Tom Bayer, Jen Ked Co, Contrastwerkstatt, Chepko Danil, Dron, Klaus Eppele, evok20, fotoARts, fotodesign-jegg.de, Fotofreaks, Till Gmür, Grafikbar, Duris Guillaume, Susanne Güttler, Herbie, Nikola Hristovski, Karin Hildebrand Lau, Eva Kahlmann, Robert Kneschke, Stefan Körber, micromonkey, Monkey Business Images, M&SFotodesign, Olly, Paylessimages, pbs.ch, Denis Pepin, Jean Pierre, Rido, Rob, Gina Sanders, Schweizerische Post Christian Schwier, Adrin Shamsudin, Svennie, Victoria P., Richard Villalon Roger Wehrli, Woodapple, Moritz Wussow, Lis F. Young
ETH Zürich
Fachstelle Integration Graubünden
Gemeinde Pontresina / C. Leder
Graubünden Ferien / Andrea Badrutt
KEYSTONE / Gaëtan Bally
Morguefile / jcmunt

Parlamentsdienste 3003 Bern
Sedrun Disentis Tourismus / M.Nutt
Shutterstock.com / A and N photography, AVN Photo Lab, connel, Iakov Filimonov, Antonio Guillem, Rob Hainer, Ralf Kleemann, Markus Mainka, Monkey Business Images, MorganStudio, Richard Peterson, Syda Productions, Inara Prusakova, Alexander Raths, Sangoiri, Patrick Thomas

 

 

Pravne napomene

 

Općenito

Kanton Graubünden sadržaje web sajta www.hallo.gr.ch objavljuje za besplatno korištenje. Sadržaji služe sa opštu informaciju i ne moraju zadovoljavati zahtjevima ispravnosti i cjelovitosti.

 

Isključivanje odgovornosti

Kanton Graubünden sa maksimalnom savjesnošću brižljivosti pazi da objavljene informacije budu ispravne. Svejedno se u pogledu ispravnosti, tačnosti, aktualnosti, pouzdanosti i cjelovitosti za ove objavljene informacije ne može preuzeti garancija. Isključuju se zahtjevi za preuzimanjem odgovornosti prema kantonalnim organima zbog šteta materijalne ili nematerijalne prirode, nastalih na osnovu pristupa ili korišćenja, odnosno nekorišćenja objavljenih infor-macija, zbog zloupotrebe veze ili zbog tehničkih smetnji. Od odgovornosti je isključena i garancija neprestane dostupnosti onlajn usluge.
Kanton Graubünden izričito pridržava pravo da u svako vrijeme može sadržaje u cjelosti ili djelomično mijenjati, brisati ili ih na određeno vrijeme ne objavljivati.

 

Upućivanje i poveznice

Ovaj web sajt sadrži upućivanja i poveznice (linkove) prema ostalim web sajtovima trećih lica. Oni se nalaze izvan područja odgovornosti kantona Graubünden. Pristup i korišćenje takvih web sajtova provodi se na sopstveni rizik korisnika ili korisnice. Kantonalni organi izričito izjavljuju da nemaju nikakav utjecaj na oblikovanje, sadržaj ili ponudu na povezanim stranicama.

 

Zaštita podataka

Kod pristupa ovom web sajtu ne pohranjuju se nikakvi lični podaci. Web poslužitelj registruje samo nepersonalizirane podatke o korišćenju. Oni se obrađuju tako da se mogu uočiti trendovi, kako bi se usluga mogla poboljšati na odgovarajući način. Podaci o korišćenju se ne povezuju sa ličnim podacima.
Lični podaci, koji se navedu kod dobrovoljnog stupanja u kontakt (mejl, formular za kontakt), koriste se samo za povratnu informaciju i za odgovaanje na pitanje i redovno se brišu. Ne prosljeđuju se ni trećim licima, niti se koriste na neki drugi način.

 

Copyright

Cjelokupan sadržaj ovog web sajta je zaštićen autorskim pravom (sva prava su pridržana), sva vlasnička prava zadržava autor. Preuzimanje, kao i ispisivanje sadržaja ili njegovih dijelova, u načelu je dopušteno. Na taj način svejedno ne dolazi do prijenosa bilo kakvih prava na sadržaje. Bez prethodne pismene saglasnosti nosioca autorskog prava, repro-dukcije, modifikacije i daljnja upotreba sadržaja web sajta, zaštićenih autorskim pravom, za javnu ili komercijalnu upotrebu nisu dozvoljene.