ናብ Graubünden እንቋዕ ደሓን መጻእኩም

ናብ Graubünden እንቋዕ ደሓን መጻእኩም

ናብ Graubünden እንቋዕ ደሓን መጻእኩም

ኣብ ቀረባ እዋን ናብ Graubünden ካንቶን ተንቀሳቒስኩም ዶ? ሂወት ኣብ Graubünden ብሓፈሽኡ ድማ ኣብ ስዊዘርላንድ ከመይ ረኪብኩምዎ?

 

እዚ ክፍሊ ኣብ ኣርእስቲ ዕለታዊ ናብረኦም ሓበሬታ ዝሐዘ ክከውን ከሎ ብቐሊሉ ድማ ኣብ Graubünden ሂወት ንክለምዱ ጠቓሚ ሓበሬታ ከምዝኮኖም ተስፋ ንገብር። ተወሰኸቲ ጠቐምቲ ሓበሬታት ኣብ ናይቲ ካንቶን እንካዕ ደሓን መጻእኩም ብሮሸር ብ 17 ቋንቋታት ተጻሒፉ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ብሮሸር ካብ ትነብርሉ ካንቶን ምምሕዳር ብነጻ ክትረኽቡ ወይድማ ካብዚ መርበብ ሓበሬታመርበብ ሓበሬታ ከም PDF ክተወርዱዎ ትኽእሉ።

 

ምስቲ ሓዱሽ ሂወት ንባዓልኩም ኣላምዱ፣ ጉረቤትኩም፣ ከባቢኩም፣ ማሕበረሰብኩም ንምልላይ ስራሕኩም ንምስላጥ ኣብቲ ከባቢ ንዝዝረብ ቋንቋ ተማሃሩ። ኣብ ሕብረተሰብናን ኣብ ማሕበራዊ ሂወትን ምሉእ ተሳትፎ ንክትገብሩ ንደሊ ኢና!

 

ሂወትኩም ቀሊል ንምግባር ዝተጣየሸ ክፍሊ ምስ ምልማድ ሂወት ዝዛመዱ ሕቶታት መልሲ ዝህብ ክከውን ከሎ ሂወት ኣብ Graubünden ጽቡቕ ምጅማር ከምዝህልወኩም ተስፋ ንገብር።

 

መጋጠሚታት (ሊንክ)

ዓእሩኽ

  • Fachstelle Integration Graubünden

    ናይ Graubünden ናይ ጉዳይ ውህደት ዲፓርትመንትEngadinstrasse 247000 Chur081 257 36 83www.integration.gr.ch