ብዕድመ ዝደፍኡ ዜጋታት

ብዕድመ ዝደፍኡ ዜጋታት

ብዕድመ ንዝደፍኡ ዜጋታት እንታይ ይርከብ?

ምስ ዕድመ ዝተተሓሓዙ ብዙሓት ሓበሬታን ምኸርን ይርከቡ። ንምሕታት ወይድማ ሓበሬታ ንምርካብ ፈለማ ክትኸድዎ ዝግባእ ኣብ ትነብርሉ ዝርከብ ምምሕዳር ወይድማ ማእከል ጥዓና እዩ። ሓደሓደ ማሕበረሰባት ፍሉይ ማእከል ሓበሬታ ኣጣይሾም እዮም። ጥዕናኩም ሓሊኩም ንምጽናሕ፣ መጽለሊ፣ ዕለታዊ ሂወት፣ ድጋፍን ግልጋሎት ምንክብካብን ኣብ Graubünden” መምርሒ ጥዕና “Wegweiser Alter Graubünden” ጥላትፎርም ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

Pro Senectute Graubünden ማእኸል ምኽሪ

Pro Senectute (ማእኸል ምኽሪ) ብዕድመ ንዝደፍኡ ግልጋሎት ዝህብ ንትርፊ ዘይተጣየሽን ዝዓበየን ናይ ስዊዘላንድ ናይ ውልቀ ውድብ እዩ። ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ስድረኦምን በመጻን በናይ ባዕሎም ድልየትን ሞያዊ ምኽሪ ኣብ ቹር/ Chur ቱሲስ/ Thusis ኢላንዝ/ILLanz, Ftan/ፍታን ን ሳሜዳን/Samedan ኣብ ዝርከቡ ናይ ክልል ማእከል ምኽሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ዝረክብዎም ኣገልግሎታት ውልቃዊን ማሕበረሰባዊን፣ ምስፍሕፋሕ ጥዕና፣ ምክልካል ሕማማት፣ ትምህርትን ስራሕቲ ማሕበረሰብን የጠቓልል።

ዓርኪ

  • Beratungsstelle Pro Senectute Graubünden

    Pro Senectute Graubünden ማእኸል ምኽሪAlexanderstrasse 27000 Chur081 252 75 83www.gr.pro-senectute.ch