بیمهٔ صحت

صرفه جویی در هزینه¬ها

چگونه می¬توانم در هزینه¬های بیمهٔ صحت، صرفه جویی کنم؟

ماهیانه پرداختی به بیمه¬های صحت، می¬توانند بر بودجهٔ فامیل سنگینی کنند. امکانات مختلفی برای پایین آوردن حق بیمه صحت وجود دارند:

  • از طریق یک حق امتیاز بالا: با یک حق امیتاز بالا (حداکثر ۲۵۰۰ فرانک) از حق بیمهٔ صحت، خیلی زیاد کاسته می¬شود. توجه: این حق امتیاز آنگاه ارزش دارد که شما کم بیمار ¬شوید و کم هم به پزشک مراجعه کنید.
  • از طریق یک بیمهٔ صحت ارزان: حق بیمه¬های صحت و خدمات آنها را با یکدیگر مقایسه کنید، مثلاْ با حسابگر حق بیمه¬ها در صفحه¬های اینترنتی فدرال.
  • از طریق کاهش و ارزان¬تر شدن حق بیمهٔ صحت ولایت¬ها: افراد با درآمد اندک، حق دارند که از کاهش حق بیمهٔ صحت ولایت¬ها استفاده کنند. به این معنا که ولایت بخشی از حق بیمهٔ صحت را می¬پردازد. برای اینکه این حق را معرفی کرده و از آن استفاده کنید، شما باید پرسشنامه¬ای را هر سال، به موقع ارسال کنید. برای معلومات بیشتر به ناحیهٔ مسکونی خود و یا به نهادِ بیمهٔ اجتماعی در Graubünden مراجعه کنید