بیمهٔ معلولیت

بیمهٔ معلولیت

بیمهٔ معلولیت(ای- فا) برای چه کاری وجود دارد؟

ای- فا، مخففِ بیمهٔ معلولیت است. در کنار بیمهٔ دوران پیری و بازماندگان آ- ها- فاو، بیمهٔ معلولیت یکی از بیمه¬های مهم دیگر در سوئیس است. کسی به عنوانِ فرد علیل و از کارافتاده شناخته می¬شود که به خاطر آسیب جسمی، روانی و یا به خاطر آسیب¬های روحی که سلامتی¬اش را به مخاطره انداخته است، ناتوان از کار و یا برای مدتی طولانی (حداقل یک سال) نتواند دیگر کار کند.

 

وظیفهٔ بیمهٔ از کارافتادگی، در وحلهٔ اول این است که فرد بیمه شده که ناتوان از کار است، بار دیگر بتواند به زندگی کاری بازگردد. برای این منظور، یک سری کامل از اقدامات توانبخشی، به اجرا درمی¬آیند. چنانچه این اقدامات، به هدف نرسیدند، آنگاه بیمهٔ معلولیت به فرد بیمه شده، حقوق تقاعد می¬پردازد.

تماس

  • Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

    دفتر بیمه اجتماعی کانتونOttostrasse 247000 Chur081 257 41 11www.sva.gr.ch