Osiguranje za slučaj nesreće

Osiguranje za slučaj nesreće

Osiguranje za slučaj nesreće

Osiguranje za slučaj nesreće preuzima troškove za ljekarske terapije nakon nesreće. Osim toga kod vremenski ograničene radne nesposobnosti isplaćuje dnevnice (zamjenu za platu) odnoso penziju kod trajne radne nesposobnosti i u slučaju smrti.

 

Svi u Švajcarskoj zaposleni namještenici su osigurani za slučaj nesreće.

 

  • Ako radite sedmično osam sati li više kod poslodavca: onda ste osigurani protiv nesreća na poslu i protiv tzv. nesreća van posla (nesreće na putu na posao i sa posla i u slobodno vrijeme).
  • Radite manje od osam sati sedmično kod poslodavca: onda ste osigurani samo protiv nesreća na poslu i nesreća na putu na i sa posla. Kod nesreća u slobodno vrijeme (npr. u domaćinstvu) morate kod zdravstvenog osiguranja sklopiti osiguranje za slučaj nesreće.
  • Nezaposlene osobe, koje imaju pravo na nadoknadu u slučaju nezaposlenosti, posjeduju obavezno osiguranje.

Osobe, koje ne rade, na primjer domaćice, djeca, studenti, penzioneri i penzionerke ili nezaposlene osobe, koje su dobile otpremninu, nisu osigurane. Te osobe obavezno moraju sklopiti osiguranje kod zdravstvenog osiguranja za slučaj nesreće.

 

Postupak u slučaju nesreće: Uvijek odmah trebate prijaviti nesreću Vašem poslodavcu ili zdravstvenom osiguranju. Formular za to možete dobiti kod poslodavca ili Vašeg zdravstvenog osiguranja.