Socijalno savjetovanje i socijalna pomoć

Socijalno savjetovanje i socijalna pomoć

Socijalno savjetovanje i socijalna pomoć

Socijalna služba Graubünden ima obilan nalog u području osobnog i familijarnog savjetovanja kao i ekonomsku socijalnu pomoć.

 

Osobna socijalna savjetovanja

Za osobna savjetovanja nadležni su suradnicii regionalne socijalne službe. Pored regionalne socijalne službe postoje specijalizirane socijalne službe u području zaštite djece, pomoć žrtava kao i u slučaju problema ovisnosti. Pregled regionalnih i specijaliziranih socijalnih službi možete naći pod poglavljem «Adrese i linkovi».

Financijska socijalna pomoć

U načelu je svatko sam odgovoran za osiguranje egzistencije. Osobe koje se trenutno ili stalno nalaze u financijsko lošoj situaciji i iste unatoč vlastitom trudu ne mogu riješiti, imaju pravo na socijalnu pomoć. Preduvjet za to je da dotična osoba ima prebivalište u kantonu Graubünden.

 

Socijalna pomoć se odobrava ako ne postoje prava na druga zakonska davanja, kao na primjer invalidna mirovina, i ako familije ili pojedinci ne mogu sami sebi omogućiti uzdržavanje. Socijalna davanja se u svakom slučaju obračunavaju individualno i ovisni su o osobnim uvjetima, troškovima životnog uzdržavanja, odnosima primanja kao i o trajanju primanja pomoći.

 

Obračun uslijeđuje zaštićeno na kantonalnim odredbama i preporukama općine kao i na smjernicama Švicarske konferencije za socijalnu pomoć. U kantonu Graubünden odlučuju općine o socijalnim davanjima koja se trebaju isplatiti.

 

Kontakt

Kontakt

  • Kantonales Sozialamt Graubünden

    Kontonalna socijalna služba GraubündenGrabenstrasse 87000 Chur081 257 26 54www.soa.gr.ch