Privatno penzijsko osiguranje

Privatno penzijsko osiguranje

Koje mogućnosti privatnog penzijskog osiguranja (3. stup) mi stoje na raspolaganju?

Pored AHV i drugog stupa postoji i privatno penzijsko osiguranje, treći stup. U trećem stupu (tačnije: u stupu 3a) može se dobrovoljno štediti novac za život nakon penzionisanja. Država potiče tu štednju sa poreznim olakšicama, ali samo ograničeno.

 

Namještenici, koji već uplaćuju doprinose u AHV, mogu dodatno uplatiti oko 7000 franaka godišnje (određuje se svake godine iznova) u treći stup i taj novac mogu odbiti od poreza. Samozaposleni mogu uplatiti 20 procenata svojih godišnjih primanja u treći stup i taj iznos mogu odbiti od poreza. (I ovdje postoji gornja granica). Treći stup je stoga najvažniji oblik starosne skrbi za samozaposlene.