Zdravstveno osiguranje

Računi

Računi

U švajcarskom sistemu zdravstvenog osiguranja postoje dva principa povratka troškova ili povrata sredstava. Izvršitelj usluga, na primjer porodični ljekar ili fizioterapeut, mogu biti plaćeni za svoje usluge na dva načina:

 

  1. od strane osiguranika, koji onda nastale troškove dobivaju natrag od svog osiguravatelja (sistem Tiers garant).
  2. od osiguravatelja, ako su izvršene usluge ugovorene sa njime, tako da se usluge plaćaju direktno (sistem Tiers payant).

 

Ako sa svojim osiguranjem niste ugovorili drugačije, primjenjuje se sistem Tiers garant. To znači da ćete nakon posjete doktoru dobiti račun. Taj račun onda morate platiti sami. Sa računom dobivate kopiju računa (= zahtjev za refundaciju ili kopija računa). Pošaljite taj račun zdravstvenom osiguranju. Onda ćete dobiti – ako iznos prelazi franšizu – 90 procenata od tog iznosa plaćeno na bankovni ili poštanski račun kojeg ste naveli.

 

Savjet: Da biste izbjegli moguće finansijske poteškoće, račun pošaljite odmah zdravstvenom osiguranju. Često ćete dobiti novac od zdravstvenog osiguranja prije isteka roka za plaćanje ljekarskog računa.

 

Račun iz bolnice će biti poslan ili Vama na kućnu adresu ili zdravstvenom osiguranju. Najčešće će račun biti plaćen direktno od zdravstvenog osiguranja. Za nastale troškove, koje Vi morate preuzeti (participacija, iznos za smještaj i hranu), zdravsteno osiguranje ili bolnica će Vam poslati poseban račun.