Radno penzijsko osiguranje

Radno penzijsko osiguranje

Kako je regulisano radno penzijsko osiguranje (2. stup)?

1. stup starosnog penzijskog osiguranja predstavlja AHV. Ono funkcionira na principu postupka principa raspolaganja. Generacija koja radi plaća penziju penzionerkama i penzionerima. Da bi se AHV penzija povećala, postoji 2. stup, poslovna skrb. Ona funkcioniše po principu ušteđene skrbi: Plaćate doprinose i dobivate od dana od kada ste u penziji penziju, koja se ravna prema uplaćenim doprinosima.

 

Mnoge različiti penzijski osiguravatelji i osiguranja organizuju radno penzijsko osiguranje. Analogno AHV-u su namještenici obavezno osigurani kod nekog penzijskog osiguravatelja. Ali postoje i izuzeci, npr. ako zarađujete manje od 21.150 franaka godišnje (stanje januar 2016. godine). Za samozaposlene radno penzijsko osiguranje nije obavezno, ali se oni mogu dobrovoljno osigurati kod nekog penzijskog osiguravatelja. Strukovne udruge često organizuju takve osiguravajuće kuće za samozaposlene.

 

Od penzijskog osiguravatelja dobivate svake godine izvod, na kojem između ostalog stoji, koliko ste novaca već uštedili i koju penziju na osnovu tog iznosa možete dobiti. Cjelokupno ušteđeni novac si možete pod određenim uvjetima dati isplatiti: npr. ako Švajcarsku napuštate zauvijek ili ako osnivate vlastitu firmu. Prije nego li se odlučite na takav korak, trebali biste se dobro posavjetovati.