Seniorke i seniori

Seniorke i seniori

Koje ponude postoje za seniorke i seniore?

Na temu starost postoji puno informacija i savjetovališta. Prvo mjesto kontakta u slučaju pitanja je opština stanovanja ili regionalni zdravstveni centar. Neke opštine imaju i specijalne informacione i stručne službe. Detaljne informacije o temama poput poticanja zdravlja, stanovanje, svakodenvica i oblikovanje života, njega i skrb, možete naći na informativnoj platformi „Putokaz za starost Graubünden“.

 

Savjetovalište Pro Senectute Graubünden

Pro Senectute je najveća privata neprofitna organizacija koja na usluzi stoji starijim ljudima u Švajcarskoj. Stariji ljudi i njihovi članovi porodice mogu se kod regionalnih savjetovališta u Churu, Thusisu, Ilanzu, Ftanu i Samedanu dati kompetento, besplatno i diskretno savjetovati. Ponuda usluga obuhvata lično socijalno i finansijsko savjetovanje, kurseve, poticanje zdravlja i prevencija, te rad u dobrotvorne svrhe.

Kontakt

  • Beratungsstelle Pro Senectute Graubünden

    Savjetovalište Pro Senectute GraubündenAlexanderstrasse 27000 Chur081 252 75 83www.gr.pro-senectute.ch