Podrška školskoj djeci

Podrška školskoj djeci

Kako mogu da pružim podršku svom dijetetu u školi?

Najvažniji je Vaš interes za školu i to šta Vaše dijete nauči. Pitajte svoju kćerku ili svog sina stoga što češće: «Kako je danas bilo u dječjem vrtiću / školi?» Ili: «Šta ste radili?» Uzmite si vremena za slušanje. Radujte se sa svojim djetetom, ako mu je nešto dobro uspjelo i ohrabrite ga, ako ima još nekih poteškoća.

 

Pobrinite se da Vaše dijete nakon škole redovito (na istom mjestu i u isto vrijeme) nesmetano piše domaće zadaće (bez televizije i radija).

 

Pazite da Vaše dijete ide na vrijeme u krevet i da je ujutro odmorno. Pazite da Vaše dijete ujutro nešto pojede i da uzme zdravi međuobrok sa sobom u školu. Djeca, koja puno gledaju televiziju ili koja igraju kompjuterske igrice, mogu dobiti probleme sa koncentracijom. Postavite stoga Vašoj djeci granice.

 

Svijet škole i svijet porodice mogu biti veoma različiti. Onda je za dijete ponekad teško spojiti pravila i vrijednosti oba svijeta. Stoga je važno da roditelji, nastavnici i osobe koje se brinu za djecu održavaju međusobni kontakt i da sarađuju. Ako saradnja između odraslih dobro funkcioniše, dijete se lakše može koncentrisati na školu i na učenje.