Srednja škola

Mogućnosti nakon mature

Koje se mogućnosti pružaju nakon Srednje škole?

Učenice i učenici koju su Srednju školu završili maturom, mogu apsolvirati studij na nekom univerzitetu, Saveznom tehničkom univerzitetu ili Stučnoj višoj školi.