Odgoj

Dogovaranje pravila

Šta da radim ako me dijete ne sluša?

U svim porodicama se dešava da djeca ponekad ne slušaju. Dobro je da odmah na to direktno reagujete. Nemojte svoje dijete predugo nagovarati. Jasno izrečeno „Ne želim da to činiš! Jesi me razumio/razumjela“, često ima veći učinak. Pobrinite se za vizuelni kontakt.

 

Podsjetite dijete na postignuti dogovor i pravila. Recite koje su posljedice, ako se ne poštuju pravila: Možda djeca ne smiju nekoliko dana gledati televiziju ili mladež se ne smije sljedeću subotu naći sa prijateljima.

 

Naravno da će se djeca ljutiti zbog takvih posljedica. Ali ne dozvolite da Vas zbog toga ucijenjuju. Imajte na umu: Jasna pravila pružaju podršku i orijentaciju. Vaša kćerka ili Vaš sin će i na drugim mjestima uvijek nailaziti na pravila, bilo u školi, u prometu, na poslu ili u slobodno vrijeme.