Odgoj

Nasilje nad djecom

Smijem li tući svoje dijete?

U Švajcarskoj je zabranjeno nasilje nad djecom. Sem toga batine imaju samo negativno djelovanje: Odnos s djetetom se trajno narušava. Razvija se nepovjerenje i osjećaj bespomoćnosti. Batinama se povređuje osjećaj vrijednosti i slabi samopouzdanje. Možda dijete vjeruje da je primjena sile rješenje kod konflikata i počne tući i drugu djecu. Sa djecom, koja primaju batine, često se teško ophodi. Oni često imaju tjelesne i psihičke probleme ili poteškoća u školi.

 

Batine stoga nemaju smisla. Može biti da se majci ili ocu u stresnom momentu «izmakne ruka». Važna je reakcija nakon toga. Roditelji se mogu izviniti. Oni zajedno sa svojim djetetom mogu u nekom mirnom trenutku o tome razgovarati, šta je dovelo do eskalacije situacije, te zajedničkimogu razmisliti, koja bi reakcija sljedeći put bila bolja.

 

Savjetovalište Hitan pozivni broj za roditelje nudi roditeljima, porodicama i bliskim osobama pomoć i savjetovanje u hitnim situacijama ili u slučaju pitanja vezano na temu odgoja i razvoja djeteta i to 24 h na dan. Savjetovanje putem telefona ili emaila je besplatno. Telefon 0848 35 45 55.

 

Hitan pozivni broj 147 Pro Juventute pomaže djeci i mladeži kod pitanja, problema i u hitnim situacijma. Non-stop. Putem telefona, SMS-a, chata, emaila i web servisa.