Biti bolestan

Kad moram ići u bolnicu?

Kad moram ići u bolnicu?

U bolnicu će Vas najčešće uputiti liječnik koji Vas pregledava. Razlozi za to mogu biti pregledi, operacija ili terapija. Kod primanja morate pokazati svoju karticu zdravstvenog osiguranja. Najkasnije nekoliko dana prije primanja dobit ćete sve informacije od bolnice poštom: npr. šta morate podnijeti sa sobom i kako se morate pripremiti.

 

Osnovno osiguranje zdravstvenog osiguranja pokriva terapiju u bolnici na općem odjelu. Zdravstvena osiguranja nude dodatna osiguranja za privatne i poluprivatne terapije u bolnici. Sa poluprivatnim dodatnim osiguranjem imate pravo na dvokrevetnu sobu. Sa privatnim dodatnim osiguranjem imate pravo na jednokrevetnu sobu.

 

Postoje različite vrste bolnica. U Graubündenu postoje više javnih bolnica. Tamo će Vas Vaš ljekar prvenstveno uputiti, ako ne trebate ići u neku specijalnu kliniku.