Porezi

Porezi

Koji porezi su poznati u Švajcarskoj?

Svaka osoba, koja stanuje, radi ili kupuje u Švajcarskoj, može postati porezni obaveznik. Porez je javno davanje. To je najvažniji izvor prihoda države, te omugućava državi da izvršava svoje zadatke.

 

U Švajcarskoj je poznat cijeli niz različitih poreza. Direktni porezi za državu spadaju u najvažnije poreze: porez na primanja i porez na imovinu, kao i porez na dobit i porez na kapital.

 

Zatim postoje indirektni porezi. U njih spada porez na dodanu vrijednost, porez na duhan, porez na pse, kantonalni porez na motorna vozila, porez na lutriju i ostali. Ovisno o vrsti poreza ubiru ih opštine, kantoni ili federacija.