Plaćanje računa

Plaćanje računa

Kako mogu plaćati svoje račune?

U pravilu zajedno sa računom dobivate i uplatnicu. Ona Vam je potrebna da biste mogli platiti račun. Ona sadržava sve važne informacije poput imena primatelja, račun, iznos plaćanja, referentni broj itd.

 

Postoji više mogućnosti kako možete plaćati svoje račune:

 

Na šalteru pošte možete predati ispunjene uplatnice i platiti gotovinom ili tako da date iznos skinuti sa poštanskog računa. Za svaku uplatu dobivate potvrdu ili upis u žutu «poštansku knjižicu». Možete i ispuniti nalog za plaćanje i poslati ga zajedno sa uplatnicama poštom Vašoj banci, koja onda provodi transakciju. Daljnje mogućnosti su E-banking ili korišćenje mobilne banking aplikacije, odnosno aplikacije PostFinance.

 

Platni promet olakšava i postupak za terećenje računa (LSV) i trajni nalog. Time možete ponavljajuće račune – poput kirije, telefona ili zdravstvenog osiguranja – plaćati automatski. Informišite se kod Vaše banke ili pošte.