Budžet domaćinstva

Budžet domaćinstva

Kako da sačinim budžet domaćinstva?

Sačinjavanje budžeta domaćinstva zahtjeva nešto posla, ali je u biti poprilično jednostavno. U principu se radi o tome da usporedite izdatke sa izdacima i da ih usaglasite.

 

Sačinite najprije listu svih izdataka, koji su nastali u toku godine. One izdatke, koji ne nastaju svaki mjesec, preračunajte u odgovorajuće mjesečne iznose. U internetu možete naći šablone za budžet, koje već sadržavaju najvažnije stavke i koje se mogu nadopuniti. Onda saberite sva primanja.

 

Sada pogledajte rezultat ispod crte: Ako je budžet uravnotežen i ako postoji čak i pozitivna razlika, onda je sve u redu. Možete svaki mjesec štediti novac i stvarati rezerve.

 

Ako je nakon prve provjere proračun u minusu, onda spisak morate još jednom provjeriti i smanjiti izdatke. Kod manjih gubitaka je to brzo napravljeno. Ali, ako je minus veći, može biti da su potrebne mjere poput promjene stana ili prodaje auta. To se najčešće ne može kratkoročno realizovati. Preporučuje se da budžet domaćinstva provjeravate više puta godišnje i da ga po potrebi prilagođavate. Ko želi, može se posavjetovati od strane neke stručne službe. U internetu postoje šablone za budžet i online kalkulatori.