Marrëveshja për integrimin

Marrëveshja për integrimin

Çfarë është një marrëveshje për integrimin?

Ligji për të huajt i kushton vëmendje të madhe integrimit të të huajave dhe të huajve. Kështu ai përcakton, që dhënia e një leje të qëndrimit mund të jetë e lidhur me kushte dhe se duhet të vizitohen kurset e gjuhës dhe të integrimit. Detyrimet konkrete përcaktohen me migrantet dhe migrantët në një të ashtuquajtur marrëveshje për integrim.

 

Në kantonin Graubünden lidhen që prej pranverës së vitit 2012 marrëveshje për integrimin me persona në bashkimin familjar nga shtete të treta. Këto synojnë që të kryhet një përcaktim individual i vendqëndrimit, të parashtrohet dobia personale e integrimit gjuhësor dhe shoqëror dhe të përcaktohen hapa konkrete për të mësuarit e gjuhës.

 

Për të nxitur integrimin e qëndrueshëm shoqëror dhe profesional të të rinjve të hyrë më vonë nga shtetet e EU-së (Bashkimit Evropian) / EFTA-së (Asociacionit Evropian të Tregut të Lirë), shprehen këshillime individuale për integrimin.

 

Kontakt

Kontakt

  • Fachstelle Integration Graubünden

    Vendi i specializuar për integrimin GraubündenGrabenstrasse 17001 Chur081 257 26 38www.integration.gr.ch