Diskriminimi

Diskriminimi

Si mund të mbrohem unë kundër diskriminimit dhe racizmit?

Në Zvicër është e ndaluar, t'i sulmosh ose t'i diskriminosh njerëzit publikisht për shkak të racës së tyre ose përkatësisë në një grup etnik ose fetar, në një mënyrë, e cila cenon dinjitetin e njeriut. Edhe refuzimi i një shërbimi të ofruar publikisht është i ndaluar. Diskriminimi racist vlen sipas së drejtës penale si një krim zyrtar, nëse veprimi kryhet në opinionin publik.

 

Kush është bërë viktimë e diskriminimit racist, drejtohet më së miri në një vend kontakti dhe këshillimi dhe lë të këshillohet atje. Informacione për temën gjenden po ashtu në këshilluesin ligjor «Rassistische Diskriminierung». Ai botohet nga Zyra e specializuar për luftën kundër racizmit dhe merret falas në internet.

 

Kontakt

  • Beratungsstelle gegen Rassismus

    Vendi i këshillimit kundër racizmitGrabenstrasse 17001 Chur081 257 63 44rassismusberatung.gr.ch