Sigurimi gjatë barrë-lindjes

Sigurimi gjatë barrë-lindjes

Çfarë është sigurimi gjatë barrë-lindjes?

Në Zvicër ekziston një sigurim i parashkruar me ligj i barrë-lindjes: Kjo do të thotë se nëna me veprimtari pune marrin pas lindjes gjatë 14 javësh një pushim dhe marrin 80 përqind të rrogës mesatare (të quajtur edhe shpërblim për barrë-lindjen ose pushim për barrë-lindjen). Një pushim ligjor për baballarët nuk ekziston në Zvicër. Punëdhënës të veçantë ju lejojnë baballarëve pas lindjes një pushim për baballarët prej disa javësh.