Sigurimi për invaliditet

Sigurimi për invaliditet

Për çfarë është sigurimi për invaliditetin (IV) ?

Shkurtimi "IV" qëndron për sigurimin për invaliditetin. Ai është krahas "AHV" një sigurim i tjetër i rëndësishëm shoqëror në Zvicër. Si invalid vlen atëherë dikush, nëse ai ose ajo, për shkak të një dëmi fizik, psikik ose mendor shëndetësor nuk mund të punojë më përherë ose për një kohë të gjatë (të paktën një vit).

 

"IV" ka në radhë të parë detyrën, t'i integrojë përsëri në jetën e punës të siguruarit e prekur nga kjo. Për këtë vlejnë një sërë masash të përfshirjes. Vetëm nëse këto nuk ia arrijnë qëllimit, "IV" i paguan të siguruarit një pension.

 

Kontakt

  • Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

    Enti i Sigurimit Social i kantonit GraubündenOttostrasse 247000 Chur081 257 41 11www.sva.gr.ch