Partneriteti dhe familja

Partneriteti dhe familja

Cila forma të bashkëjetesës pranohen në Zvicër, ku gjejnë informacione çifte binacionale, cilat të drejta dhe detyrime kanë prindërit, ku gjeni ndihmë, nëse krijohen konflikte në familje, - përgjigje për këto dhe pyetje të mëtejshme merrni në rubrikën “partneritet dhe familje”.