Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka dhe ludoteka

Në komunat më të mëdha ka biblioteka publike. Informacione ju merrni në komunën e banimit tuaj.

 

Bibliotekat dhe mediotekat e shkollave të larta dhe të institucioneve mësimore janë pjesërisht gjithashtu të arritshme publikisht. Në faqet e tyre të internetit gjenden informacione të detajuara mbi ofertën dhe oraret e hapjes.

 

Biblioteka e kantonit Graubünden

Në Chur ndodhet biblioteka e kantonit Graubünden. Ajo është bibliotekë studimi, formimi si dhe arkivore byndjane dhe përmban materiale të një spektri të gjerë në tema thelbësore si dhe klasike në fushat e literaturës, filmit dhe muzikës.

 

Kontakte

Kontakte