Fëmijë dhe të rinj

Fëmijë dhe të rinj

Si mund të mbështetni ju fëmijën tuaj gjatë të mësuarit të gjuhës lokale, ku mund të gjeni oferta për përkujdesjen e fëmijëve tuaj, si është e ndërtuar shkolla në Graubünden, kush mund të ndihmojë gjatë zgjedhjes së profesionit dhe çfarë është një shkollë e mesme, - këto dhe shumë më tepër i mësoni në pyetjet dhe përgjigjet për temën “fëmijë dhe të rinj”.