Borxhe

Borxhe

Çfarë mund të bëj, nëse unë kam borxhe?

Kush ka borxhe dhe vë re që ai nuk i ka më në dorë financat e tij, do të duhej të vepronte shpejt dhe të marrë ndihmë tek një këshillim profesional borxhesh. Sa më herët, aq më mirë! Sepse sa më gjatë që prisni ju me këtë, aq më të mëdha bëhen borxhet dhe me këto vështirësitë e mundshme.

 

Vende me dobi publike këshillimi për borxhet ka në kantone të ndryshme. Shërbime sociale të komunave dhe të kishave janë pika të mëtejshme kontakti. Këshillimi për borxhet ju ndihmon juve së pari, të fitoni një pamje të përgjithshme për situatën financiare. Mbi këtë bazë hartohet me ju pastaj një buxhet për rimëkëmbjen nga borxhet. Këshilluesit marrin kontakt edhe me ata njerëz, të cilëve iu keni të holla borxh (kreditoreve dhe kreditorëve). Këtyre iu kërkohet, t'i shtyjnë borxhet gjatë fazës së sqarimit (pagesa të mëvonshme të faturave të hapura, pagesa me këste).

 

Kontakt

  • Beratungsstelle für Schuldenfragen - Schweizerisches Rotes Kreuz Graubünden

    Vend këshillimi për çështje borxheshSteinbockstrasse 27000 Chur081 258 45 84www.srk-gr.ch