Oferta këshillimi

Oferta këshillimi

Oferta këshillimi

Në rast të pyetjeve dhe shtrimeve të problemeve është ndihmuese, të informohet mirë dhe të shfrytëzohen ofertat ekzistuese të këshillimit. Ka vende këshillimi për pyetje të përgjithshme, të tjera janë të specializuara për tema të caktuara dhe fusha jete. Informohuni tek qendra e informacionit për integrim në Chur, në komunën tuaj të banimit ose në internet për vendet përgjegjëse të specializuara dhe të këshillimit. Të dhënat e kontaktit të disa vendeve të këshillimit ju i gjeni po ashtu në fushat e veçanta të temave në hallo.gr.ch.