Punë e zezë

Çfarë do të thotë punë e zezë?

Çfarë do të thotë punë e zezë?

Edhe dikush, i cili për punë të herëpashershme në fushën e pastrimit, kujdesit të fëmijëve, për punët në kopsht ose në shtëpi paguhet, vlen si i zënë me punë dhe duhet të jetë nga një anë në zotërim të një leje policore për të huajt dhe nga ana tjetër të regjistrohet tek sigurimi social respektivisht të regjistrohet vetë. Nuk ndodh kjo, bëhet fjalë për një punë ilegale ose punë të zezë dhe personi në fjalë nuk është i siguruar në rast papunësie, aksidenti ose invaliditeti.