Rroga

Rroga

Sa rrogë marr unë?

Në të drejtën zvicerane nuk përcaktohet një rrogë minimale. Disa kontrata kolektive pune ose kontrata normale pune parashikojnë megjithatë për disa lloje profesioni rrogë minimale. Lartësia e rrogës bëhet me marrëveshje ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrëses ose punëmarrësit gjatë vënies në punë.

 

Në rast të pengimeve të pafajshme në rendimentin e punës si sëmundje, aksident, shërbim ushtarak etj, ligji urdhëron që punëdhënësi duhet të vazhdojë të paguajë rrogën për një kohë të kufizuar. Sa gjatë ndodh kjo, varet nga kohëzgjatja e kontratës së punës; detyrimi i vazhdimit të rrogës qëndron megjithatë vetëm që nga një kohëzgjatje prej tre muajsh të kontratës.