Formime profesionale dhe kualifikime të mëtejshme

Formime profesionale dhe kualifikime të mëtejshme

Formime profesionale dhe kualifikime të mëtejshme

Në qendrat regjionale të informacioneve për profesion (BIZ) ka informacione të shumëllojshme për formimin profesional dhe kualifikimin e mëtejshëm. Për informime dhe biseda të shkurtra ju qëndrojnë në dispozicion persona të specializuar. Një vizitë është falas dhe gjatë orarit të hapjes është e mundur pa lajmërim. Për një këshillim personal për karrierë, duhet të caktohet një termin.