Rument

Satgs da rument u marcas

Pertge dovr jau satgs da rument uffizials u marcas da rument?

Sche Vus vulais dismetter Voss ruments chasans, stuais Vus cumprar e duvrar per quai ils satgs da rument uffizials u las marcas da rument da Vossa vischnanca. Mo ils satgs da rument uffizials u ils satgs da rument cun las marcas da rument bain vesaivlas vegnan rimnads.

 

Ils satgs da rument uffizials da Vossa vischnanca èn stampads correspundentamain. I dat differentas grondezzas: Pli grond ch'il satg è e dapli ch'el custa.

 

Las marcas da rument vegnan tatgadas sin satgs da rument normals, savens grischs u nairs. I dat differentas marcas da rument per differentas grondezzas da satgs da rument. Pli grond ch'il satg è e pli chara che la marca è. Controllai pia l'emprim, tge grondezza che Voss satg da rument ha.

 

Ils satgs da rument uffizials e las marcas da rument datti tranter auter en ils suandants posts da vendita: Migros, Coop, Volg, per part er al kiosk u en negozis da tancadi.

 

Arder rument en il liber è scumandà en Svizra, cun paucas excepziuns.

 

Per la dismessa da rauba bloccanta – sco matratschas, mobiglias u tarpuns – duvrais Vus marcas da rument spezialas u bons. Talas u tals pudais Vus retrair tar Vossa vischnanca.