Abitar

Abitar

Co che Vus chattais ina nov'abitaziun, nua che Vus stuais annunziar Voss arriv u Vossa partenza, cura che Vus midais chasa, pertge ch'i vala la paina da far in'assicuranza privata da responsabladad e tge ch'è reglà en in urden da chasa – quai ed anc bler dapli vegnis Vus a savair en las dumondas e respostas davart il tema "Abitar".