Examen da manischar

Examen da manischar

Co poss jau far l'examen da manischar svizzer?

Per pudair s'annunziar per l'examen da manischar èn necessarias intginas premissas:

 

  • Vus stuais avair almain 18 onns.
  • Vus stuais avair frequentà in curs d'agid d'urgenza renconuschì dal stadi (curs che cumpiglia las mesiras d'urgenza che salvan la vita) ed avair reussì in examen da la vesida tar in opticher autorisà.
  • Vus stuais absolver in curs d'instrucziun da traffic tar in magister d'autoscola autorisà.
  • Vus stuais avair reussì in examen da teoria en scrit, en il qual Vus dais pled e fatg davart las reglas da traffic.

 

Suenter avair reussì l'examen da manischar survegnis Vus il permiss da manischar a prova. Il temp da prova dura 3 onns. Entaifer quest temp da prova stuais Vus frequentar 2 dis da furmaziun supplementara tar in purschider da curs renconuschì. Il permiss da manischar illimità vegn emess sin dumonda pir, cur ch'il temp da prova è scadì e suenter che la furmaziun supplementara obligatorica da 2 dis è vegnida absolvida. Per persunas che han acquistà avant il 1. da december 2005 a l'exteriur in permiss da manischar da la categoria A (motos) u B (vehichels a motor e vehichels a motor a trais rodas), valan autras reglas.

 

As infurmai tar l'uffizi per il traffic sin via u As laschai cussegliar da l'autoscola u da Vossa magistra resp. Voss magister d'autoscola.

 

Contact

  • Uffizi per il traffic sin via dal chantun Grischun

    Ringstrasse 27001 Cuira081 257 80 00www.stva.gr.ch