Permiss da manischar svizzer

Permiss da manischar svizzer

Co survegn jau in permiss da manischar svizzer?

Sche Vus derivais d'in pajais che ha fatg ina convenziun per renconuscher ils permiss da manischar cun la Svizra, stuais Vus mo inoltrar ils documents necessaris; Vus survegnis lura in permiss da manischar svizzer. Co che quai funcziuna en il Grischun, vegnis Vus a savair tar l'uffizi per il traffic sin via u en l'internet.

 

Sche Vus derivais d'in pajais che n'ha betg fatg ina convenziun per renconuscher ils permiss da manischar cun la Svizra, stuais Vus absolver cun success almain in viadi da controlla u far anc ina giada l'examen da manischar. Per sa preparar vali la paina da prender intginas lecziuns d'ir cun auto tar ina magistra u tar in magister d'autoscola.

 

In permiss per emprender a manischar duvrais Vus, sche Vus vulais pir emprender da charrar cun vehichels a motor. In tal permiss vegn emess da l'uffizi per il traffic sin via dal chantun da domicil, suenter ch'ins ha reussì en l'examen da teoria. La persuna che emprenda da manischar sto vegnir accumpagnada d'intgin che ha cumplenì il 23. onn da vegliadetgna, che posseda dapi almain 3 onns in permiss da manischar valaivel da la categoria da vehichels respectiva e che n'ha betg pli mo il permiss da manischar a prova.

 

Contact

  • Uffizi per il traffic sin via dal chantun Grischun

    Ringstrasse 27001 Cuira081 257 80 00www.stva.gr.ch