Svizra

Demananza

Tge demananza han ins en Svizra?

Tuttina sco en ils auters pajais datti er en Svizra numerusas reglas da cumportament e demananzas usitadas. Sch'ins las enconuscha, facilitescha quai considerablamain la convivenza cun las Svizras e cun ils Svizzers.

 

  • Punctualitad: I vegn spetgà ch'ins arrivia punctualmain tar in inscunter. Quai vala tuttina per il mund professiunal, per las autoritads e per occurrenzas privatas. Sch'ins remartga ch'ins vegn ad avair retard, dat ins in telefon e communitgescha quai.
  • Salidar: En la Svizra tudestga sa dattan las persunas che sa salidan il maun dretg. Tranter amis sa dattan ins per part er trais bitschs sin las vistas (a sanestra, a dretga ed alura puspè a sanestra – u viceversa). Ma attenziun: Quai na vala betg en mintga cas. Il meglier è da dumandar suenter, tge ch'è usità en l'atgna regiun.
  • Inscunter: Sch'ins passa sper insatgi vi en ina pitschna vischnanca, sa salidan ins – er sch'ins n'enconuscha betg la persuna. En citads è quai mo darar il cas.
  • Visitas: La gronda part da las Svizras e dals Svizzers n'han betg gugent visitas spontanas tar els a chasa. Il meglier è sch'ins dat in telefon ordavant e sch'ins dumonda, sch'ina visita è giavischada ussa. Avant ch'entrar en l'abitaziun dumondan ins, sch'ins duai trair or ils chalzers.
  • Invitaziun: Sch'ins vegn envidà a mangiar, èsi ina isanza appreziada da purtar in pitschen regal – per exempel ina buttiglia vin, tschigulatta, in dessert u flurs. Ma attenziun: Tut las flurs n'èn betg adattadas (rosas cotschnas mo per partenaris, astras alvas èn usitadas per sepulturas).
  • A maisa: Avant che cumenzar a mangiar, sa giavischan ins bun appetit. Sch'i vegn bavì vin, fan ins l'emprim printgas. Ins guarda latiers en ils egls, dat ils magiels in cunter l'auter e di «viva».
  • Discurs al telefon: Sch'ins dat in telefon ad insatgi, salidan ins l'emprim la persuna e di ses agen num. Pir lura cumenza il discurs per propi.

 

Questas demananzas pon variar considerablamain tenor la regiun linguistica u tenor la gruppa sociala. Sche Vus essas malsegira u malsegir en ina situaziun, dumandai suenter. Quai meglierescha la situaziun e Vus iniziais in discurs cun autras persunas.