Svizra

Egualitad

Han l'um e la dunna en Svizra ils medems dretgs?

Dapi l'onn 1981 è francada l'egualitad da l'um e da la dunna en la constituziun svizra. L'onn 1988 è vegnì instituì l'uffizi federal per l'egualitad tranter dunna ed um. Dapi 1996 è en vigur la lescha d'egualitad che scumonda en spezial mintga furma da discriminaziun en il sectur da l'activitad da gudogn. Il scumond da discriminaziun vala per tut ils secturs da la vita professiunala: engaschament, salari, promoziun, furmaziun supplementara u desditga. Er scumandà èsi da discriminar ina persuna pervia da ses stadi civil, pervia da sia situaziun famigliara u pervia d'ina gravidanza.

 

L'egualitad duai surpassar l'egualitad da las schanzas puramain giuridica e resguardar er ils aspects socials u culturals da l'inegualitad. La noziun cumpiglia ultra da quai in tschert equiliber en la repartiziun da las incumbensas tranter las duas schlattainas. La lescha d'egualitad permetta a las dunnas ed als umens da sa dustar cunter discriminaziuns directas ed indirectas – en la famiglia, en la vita professiunala u en cas da mulestas sexualas a la plazza da lavur.

 

Er il dretg matrimonial svizzer è concepì dapi l'onn 1988 tenor il princip da l'egualitad da dunna ed um. Tenor la lescha ha quel conjugal che s'occupa dal tegnairchasa, tgira ils uffants u gida l'auter conjugal en la professiun u en il mastergn, il dretg d'in "import regular ed adequat a libra disposiziun" or da l'entrada u or da la facultad da l'auter conjugal.