Svizra

Furmaziun

Co èn organisads ils fatgs da furmaziun en Svizra?

Ils fatgs da furmaziun èn en Svizra sin tut ils stgalims ina incumbensa impurtanta dal stadi. La confederaziun, ils chantuns e las vischnancas partan tranter pèr las incumbensas colliadas cun quai. La responsabladad principala han dentant ils chantuns. Ensemen cun lur vischnancas finanzieschan els circa 90 pertschient dals fatgs da furmaziun.

 

Mintga chantun ha sias atgnas leschas da scola, ed er las vischnancas han ina detg gronda autonomia. Las soluziuns pon pia vegnir adattadas als basegns locals, ed ins po tegnair quint da las differentas culturas e linguas.

 

Suenter avair frequentà la scolina cumenzan ils uffants en la vegliadetgna da 6 fin 7 onns la scola primara. Tut tenor il chantun dura quest stgalim 4 fin 6 onns. Alura suonda la midada al stgalim secundar I che dura per regla 3 onns. L'instrucziun vegn dada en moda differenziada confurm a la prestaziun tenor differents models. La finamira è quella d'intermediar la furmaziun generala fundamentala e da preparar las scolaras ed ils scolars per la furmaziun professiunala u per la midada a las scolas dal stgalim secundar II (scolas da maturitad u scolas medias spezialisadas). Il stgalim terziar la finala cumpiglia las scolaziuns da la furmaziun professiunala superiura e da las scolas autas.