Discriminaziun

Discriminaziun

Co ma poss jau defender cunter discriminaziun e rassissem?

En Svizra èsi scumandà d'attatgar u da discriminar publicamain en moda che violescha la dignitad umana ina persuna pervia da sia razza u pervia da sia appartegnientscha ad ina gruppa etnica u religiusa. Er la refusa d'ina prestaziun purschida publicamain è scumandada. Tenor il dretg penal vala la discriminaziun rassista sco delict uffizial, sche l'acziun capita en la publicitad.

 

Discriminaziun

La discriminaziun dischavantagescha ina persuna u ina gruppa sociala pervia da ses origin cultural u social, pervia da sia schlattaina, pervia da sia vegliadetgna, pervia da sia appartegnientscha religiusa, etnica u naziunala.

 

Rassissem

Il rassissem designescha ina tenuta spiertala che umiliescha u ignorescha persunas pervia da lur derivanza, pervia da lur origin u pervia da segns exteriurs caracteristics dal corp, sco p.ex. la colur da la pel.

 

Discriminaziun rassistica

La discriminaziun rassistica è in'acziun concreta che impedescha la persuna pertutgada u la gruppa pertutgada d'observar ses dretgs fundamentals. Savens vegn ella accumpagnada da diffamaziuns verbalas ed ha lieu en differents champs da la vita, per exempel en connex cun tschertgar ina plazza d'emprendissadi, a la plazza da lavur, cun acceder al martgà d'abitaziuns, en il spazi public, en il sectur da scola, da furmaziun e da sanadad, en las medias.

 

L'urden giuridic svizzer cuntegna numerusas normas giuridicas che protegian las persunas cunter la discriminaziun rassistica. Tschertas basas legalas impurtantas vegnan preschentadas sin la pagina d'internet da la cumissiun federala cunter il rassissem.

 

Contact

Contact