Assicuranza da malsauns

Tgi e tge è assicurà tar ina cassa da malsauns?

Tgi e tge è assicurà tar ina cassa da malsauns?

Mintga persuna che viva en Svizra sto s'assicurar obligatoricamain tar ina cassa da malsauns. Cun la cassa da malsauns essas Vus assicurada u assicurà per ils custs en cas da malsogna, da maternitad u d'accident. Quai vul dir, Vus stuais pajar mo ina pitschna part dals custs per visitas tar il medi, per dimoras a l'ospital u per tscherts medicaments. Il rest paja la cassa da malsauns.

 

Obligatorica è l'uschenumnada assicuranza da basa. Las cassas da malsauns ston acceptar mintga persuna en l'assicuranza da basa, e quai independentamain da la vegliadetgna e dal stadi da sanadad. Las persunas assicuradas pon tscherner libramain la cassa da malsauns.

 

Tuttas èn assicuradas per las medemas prestaziuns en l'assicuranza da basa. Latiers tutgan per exempel il tractament en ina pratica da medi ed en in ospital, medicaments ed analisas da labor ordinads dal medi, psicoterapia e fisioterapia, controllas durant la gravidanza, vaccinaziuns, controllas da sanadad tar uffants sco er custs parzials en cas da transports d'urgenza. Betg assicurads en l'assicuranza da basa èn tractaments ordinaris dals dents.

 

Vus pudais far facultativamain in'assicuranza supplementara e stuais pajar per quai ina premia pli auta. Tras quella vegnan pajadas prestaziuns supplementaras sco per exempel tractaments dals dents ubain il confort d'ina chombra dubla u singula en l'ospital. Tras l'assicuranza da basa senza assicuranza supplementara (= assicurada u assicurà en moda generala) èn cuvrids ils custs da la partiziun generala per ina chombra da quatter persunas.

 

L'assicuranza cunter accidents è inclusa en la cassa da malsauns. Persunas cun activitad da gudogn èn però gia assicuradas sur lur patruna u lur patrun cunter accidents. Sche quai è il cas tar Vus, pudais Vus pretender da la cassa da malsauns d'abolir l'assicuranza cunter accidents da l'assicuranza da malsauns. Tras quai sa reducescha la premia.