Assicuranza da malsauns

Custs

Tgi e tge è assicurà tar ina cassa da malsauns?

Las persunas assicuradas ston pajar mintga mais ina contribuziun per la protecziun tras l'assicuranza da malsauns: la premia da la cassa da malsauns. L'import da la premia po sa midar mintga onn. La cassa da malsauns communitgescha mintgamai l'atun en scrit la nova premia per la persuna assicurada (alura pudais Vus er midar la cassa da malsauns – resguardai però ils termins da desditga en il contract!). Cun la nova premia survegnan las persunas assicuradas er l'attest d'assicuranza cun il numer d'assicuranza. Vus stuais adina purtar cun Vus l'attest: Vus stuais al preschentar en l'apoteca, tar la media u tar il medi ubain en l'ospital.

 

Las premias da las cassas da malsauns èn differentas da cassa a cassa e da lieu da domicil a lieu da domicil. En l'assicuranza da basa èn però assicuradas las medemas prestaziuns tar tut las cassas da malsauns. Las premias sa differenzieschan er tut tenor il model d'assicuranza tschernì e la participaziun als custs tschernida (franschisa).

 

Vus pudais tscherner sezza u sez Voss model d'assicuranza. Vus pajais per exempel ina premia pli pitschna cun in model d'assicuranza senza libra tscherna dal medi. Quai vul dir che Vus stuais adina consultar l'emprim ina media u in medi da chasa fixà ubain in center da sanadad (HMO).

 

As infurmai tar Vossa cassa da malsauns per infurmaziuns pli detagliadas. I vala la paina da cumparegliar!