Scola

Scolina

Funcziuna la scolina gia sco la scola?

La scolina è in stgalim preliminar da la scola. Ils uffants giogan bler, malegian, chantan, sautan, zambregian e survegnan curtas lecziuns da la mussadra. Mintgatant giogan ils uffants sulets u cun auters uffants, mintgatant giogan els tenor l'instrucziun da la mussadra.

 

Tras il gieu e tras las lecziuns emprendan ils uffants abilitads impurtantas ch'els pon duvrar bain en scola e pli tard en la vita: tadlar, s'exprimer, star in temp pli lung vi d'ina lavur u vi d'in gieu, sa concentrar, planisar independentamain e prender decisiuns. Els emprendan er da s'arranschar cun auters uffants e cun persunas creschidas e da respectar reglas cuminaivlas. Cun questas abilitads han ils uffants bunas schanzas d'avair success en scola.