Uffants pitschens

Gruppa da gieu

Duai jau trametter mes uffant en ina gruppa da gieu?

En la gruppa da gieu vegn promovì il svilup dals uffants, ed ils uffants vegnan preparads per la scolina. Els emprendan d'esser ensemen cun auters uffants, da giugar, da parter, da respectar in l'auter, da dispitar e lura puspè da far pasch. Sche Voss uffant na discurra anc strusch la lingua locala, è quai ina buna occasiun per meglierar la lingua.

 

As infurmai tar Vossa vischnanca da domicil davart la purschida da gruppas da gieu tar Vus.